Profile picture for user amna.kodzaga
Amna Kodzaga Nov 28th, 2019

Engagera kunder och medarbetare med gamification


Gamification-Transcom

 

Gamification är en innovativ lösning som med sin beprövade förmåga förbättrar dina medarbetares eller kunders engagemang och motivation, samtidigt som det ökar deras kunskap och utveckling. 

Gamification <3 Kundservice

Gamification, eller spelifiering som det heter på svenska, handlar om att plocka in spelelement, där syftet är att motivera människor att bli mer delaktiga och engagerade genom att göra uppgifter roligare och enklare. 

Den vanligaste missuppfattningen med gamification är att det innebär att man skapar spel som ska användas på webbsidor. Det handlar snarare om att förstärka och/eller förbättra något befintligt, exempelvis rekryteringsprocessen, genom att göra det mer tillfredsställande att utföra.

När man tillämpar gamification på en kundserviceavdelning i form av spelmetodik och speldesign motiverar, engagerar och förstärker man det positiva beteendet hos användaren. På så vis leder gamification inte bara till ökad medarbetarnöjdhet, utan även har en stor inverkan på kundnöjdheten. Det i sin tur leder senare till ökad lönsamhet och en större attraktionskraft för företaget.

Exempel: Onboarding med gamification

Ett bra exempel där gamification visat sig vara väldigt effektfullt är under onboarding av en ny kollega. Introduktionsveckorna på en ny arbetsplats är ofta väldigt informationstunga, vilket kan göra att man inte kommer ihåg vad man blivit sagd i det långa loppet. 

Det blir än svårare om man anställer fler personer på samma gång, vilket ofta är fallet för kundservicearbete. Med gamification kan man onboarda smidigare, snabbare och fler genom att exempelvis skapa ett quiz, där nyanställda får visa vad de lärt sig den första tiden samtidigt som de får en repetition. På så vis får även företaget veta vilka delar av onboardingen som skulle kunna förbättras, eller rentav läggas till.

→ Vill du veta med om hur gamification kan lyfta din kundservice? Ladda ner vår guide: 7 saker som gamification kan hjälpa din kundservice med.


Share Send to friend