Philip Anthony Enopia Jan 14th, 2021 People

Transcom Tayo Stories - Christmas Tree of Hope


The Philippines is known to have the longest Christmas celebration in the world. As early as September, Christmas songs can already be heard playing while families already put up trees and decorations to usher in the spirit of the season. More importantly, gift-giving among families and friends truly spells Christmas in the Philippines as the season of love, care, and of hope.
Learn more
Philip Anthony Enopia Oct 23rd, 2020 People

Transcom Tayo Stories in the Time of Pandemic - CJ


CJ Aparicio is a supervisor in our Iloilo site. She was part of the site’s skeletal workforce during the Enhanced Community Quarantine (ECQ) in March and eventually transitioned to working at home when the company started transitioning to alternative work arrangements as a business intervention to the ongoing pandemic.
Learn more
Amna Kodzaga Feb 27th, 2020 Business & Performance

Att mäta och optimera leder till vinst


Mätvärden är bra värden, oavsett om de är negativa eller positiva. Genom att titta närmare på all data från er kundservice, se vart det går bra och vart förbättringar kan göras, kan vi arbeta fram lösningar som gör er kundservice kostnadseffektiv.
Learn more
Amna Kodzaga Feb 17th, 2020 Business & Performance

Transcom utsett till Karriärföretag 2020


Varje år väljer Karriärföretagen ut 100 arbetsgivare som för studenter och young professionals är mest attraktiva att göra karriär på  i Sverige. Omkring 1 000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner är med i urvalet. När Karriärföretagen nu presenteras är Transcom är en av de utvalda företagen år 2020. 
Learn more
Amna Kodzaga Feb 17th, 2020 Business & Performance

Digitaliserad kundservice är bra kundservice


Varje år väljer Karriärföretagen ut 100 arbetsgivare som för studenter och young professionals är mest attraktiva att göra karriär på  i Sverige. Omkring 1 000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner är med i urvalet. När Karriärföretagen nu presenteras är Transcom är en av de utvalda företagen år 2020. 
Learn more