Philip Anthony Enopia Oct 23rd, 2020 People

Transcom Tayo Stories in the Time of Pandemic - CJ


CJ Aparicio is a supervisor in our Iloilo site. She was part of the site’s skeletal workforce during the Enhanced Community Quarantine (ECQ) in March and eventually transitioned to working at home when the company started transitioning to alternative work arrangements as a business intervention to the ongoing pandemic.
Learn more
Amna Kodzaga Feb 27th, 2020 Business & Performance

Att mäta och optimera leder till vinst


Mätvärden är bra värden, oavsett om de är negativa eller positiva. Genom att titta närmare på all data från er kundservice, se vart det går bra och vart förbättringar kan göras, kan vi arbeta fram lösningar som gör er kundservice kostnadseffektiv.
Learn more
Amna Kodzaga Feb 17th, 2020 Business & Performance

Transcom utsett till Karriärföretag 2020


Varje år väljer Karriärföretagen ut 100 arbetsgivare som för studenter och young professionals är mest attraktiva att göra karriär på  i Sverige. Omkring 1 000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner är med i urvalet. När Karriärföretagen nu presenteras är Transcom är en av de utvalda företagen år 2020. 
Learn more
Amna Kodzaga Feb 17th, 2020 Business & Performance

Digitaliserad kundservice är bra kundservice


Varje år väljer Karriärföretagen ut 100 arbetsgivare som för studenter och young professionals är mest attraktiva att göra karriär på  i Sverige. Omkring 1 000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner är med i urvalet. När Karriärföretagen nu presenteras är Transcom är en av de utvalda företagen år 2020. 
Learn more
Amna Kodzaga Dec 9th, 2019 Business & Performance

Sälj + Kundservice = $ant


Det gäller att finnas där för kunden när den mest behöver det. E-handelns akilleshäl ligger just där – när svaret på frågan inte finns och det inte finns någon att fråga. Med hjälp av kundservice kan även den mest förvirrade kunden genomföra sitt köp. 
Learn more
Stefan Berg Sep 16th, 2019 Innovation

Happy birthday T:Labs!


To meet the demands of a fast moving industry and be at the forefront of innovation to help our clients grow, we are now announcing the birth of T:Labs, an innovation hub that is cross fu...

Learn more