Amna Kodzaga Feb 27th, 2020 Business & Performance

Att mäta och optimera leder till vinst


Mätvärden är bra värden, oavsett om de är negativa eller positiva. Genom att titta närmare på all data från er kundservice, se vart det går bra och vart förbättringar kan göras, kan vi arbeta fram lösningar som gör er kundservice kostnadseffektiv.
Learn more
Amna Kodzaga Feb 17th, 2020 Business & Performance

Transcom utsett till Karriärföretag 2020


Varje år väljer Karriärföretagen ut 100 arbetsgivare som för studenter och young professionals är mest attraktiva att göra karriär på  i Sverige. Omkring 1 000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner är med i urvalet. När Karriärföretagen nu presenteras är Transcom är en av de utvalda företagen år 2020. 
Learn more
Amna Kodzaga Feb 17th, 2020 Business & Performance

Digitaliserad kundservice är bra kundservice


Varje år väljer Karriärföretagen ut 100 arbetsgivare som för studenter och young professionals är mest attraktiva att göra karriär på  i Sverige. Omkring 1 000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner är med i urvalet. När Karriärföretagen nu presenteras är Transcom är en av de utvalda företagen år 2020. 
Learn more