Amna Kodzaga Dec 9th, 2019 Business & Performance

Sälj + Kundservice = $ant


Det gäller att finnas där för kunden när den mest behöver det. E-handelns akilleshäl ligger just där – när svaret på frågan inte finns och det inte finns någon att fråga. Med hjälp av kundservice kan även den mest förvirrade kunden genomföra sitt köp. 
Learn more
Stefan Berg Sep 16th, 2019 Innovation

Happy birthday T:Labs!


To meet the demands of a fast moving industry and be at the forefront of innovation to help our clients grow, we are now announcing the birth of T:Labs, an innovation hub that is cross fu...

Learn more
Amal Ismail Jun 28th, 2019 Business & Performance

Så applicerar du gamification i din kundservice


Är du beredd på att se vad gamification kan göra för era kundservicemedarbetare och för er verksamhet i stort? Gamification är en innovativ lösning som kan förbättra dina medarbetares engagemang och motivation, och som i sin tur kan öka er lönsamhet och attraktionskraft. Men innan du bestämmer dig för att applicera gamification i din kundservice är det några saker du måste tänka igenom.
Learn more
Amal Ismail Jun 28th, 2019 Business & Performance

Hur virtuella agenter kan minska kostnaden för din kundservice


Den digitala transformationen kommer att växa sig starkare i framtiden och det är bara en tidsfråga innan artificiell intelligens (AI) är en del av, eller till och med ersätter, delar inom företaget som HR, kommunikation och beslutsfattande. Som en del i processen blir virtuella agenter allt viktigare i interaktionen med kunder och det är ett ypperligt tillfället att ta sin kundservice till nästa nivå.
Learn more
Amal Ismail Jun 28th, 2019 Business & Performance

Hur man vänder en missnöjd kund


Lojala kunder är viktigare än någonsin och som du säkert vet kostar det mycket mer att införskaffa nya kunder än att behålla befintliga. Om man lyckas transformera en missnöjd kund till en nöjd kund så maximerar man också dess livslängd. Så, hur går man tillväga?
Learn more
Amal Ismail Jun 28th, 2019 Business & Performance

Bra service = fler kunder


Genom att erbjuda bra service ska ett företag kunna uppgradera, erbjuda och sälja mer. Det är i grund och botten försäljning som förädlar kunddatabasen. Med nykundsförsäljning förvärvar du nya kunder kostnadseffektivt och bygger starka, hållbara kundrelationer. Men hur går man tillväga?
Learn more