2016 News

AllRegulatory
17 May 2016

Förändringar i Transcoms koncernledning

Stockholm, den 17 maj 2016 Transcom meddelade idag att dess Chief Operating Officer, Pär Christiansen, kommer att lämna företaget. Operations-funktionen är av central betydelse för Tra...

Learn more
28 April 2016

Transcoms årsstämma 2016

Stockholm, den 28 april 2016 Årsstämman i Transcom WorldWide AB (publ) (”Transcom”), som hölls idag, beslutade att: Fastställa resultaträkning och balansräkning i Transcom samt koncern...

Learn more


Helene Ruda

Head of Group Communications

+46 70 311 75 60

helene.ruda@transcom.com