Altor fullföljer erbjudandet till Transcoms aktieägare

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Mar 13th, 2017

Altor fullföljer erbjudandet till Transcoms aktieägare


Stockholm, den 13 mars 2017

Altor AB offentliggjorde idag att aktieägare med ett totalt innehav som överstiger 68,4 % av totalt antal aktier och röster i Transcom (exklusive 702 966 aktier som innehas av Transcom) har accepterat Erbjudandet, vilket tillsammans med det antal aktier Altor AB innehade redan före Erbjudandets lämnande motsvarar mer än 90 % av totalt antal aktier och röster i Transcom.  Altor AB har förklarat Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet.

För mer information, läs Altor AB:s fullständiga pressmeddelande, som finns tillgängligt på altor.com/transcomoffer/.

--------------------

Denna information är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88