Altor initierar tvångsinlösen och Transcom avnoteras

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Mar 27th, 2017

Altor initierar tvångsinlösen och Transcom avnoteras


Stockholm, den 27 mars 2017

Altor AB, (“Altor”) offentliggjorde den 13 mars 2017 att de fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB (publ), (”Transcom” eller ”Bolaget”). Altor innehar efter erbjudandets fullföljande över 90 procent av aktierna och rösterna i Transcom och har meddelat Transcoms styrelse att man beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i Transcom att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför ansökt om avnotering av Transcoms aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har beviljat ansökan och beslutat att sista dag för handel i Transcom-aktien kommer att vara måndagen den 10 april 2017.

Det förändrade ägandet i Bolaget har utlöst en change of control-klausul i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2014, 2015 och 2016), och Transcoms styrelse har därför, i enlighet med villkoren för programmen, beslutat ersätta det förväntade antalet aktier som kommer att tjänas in med en kontantutbetalning till deltagarna om totalt ca 1,3 miljoner euro.

---------------

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 15:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88