Altors förslag angående styrelsen i Transcom WorldWide AB (publ)

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Apr 13th, 2017

Altors förslag angående styrelsen i Transcom WorldWide AB (publ)


Stockholm, den 13 april 2017

Altor AB föreslår att bolagsstämman i Transcom WorldWide AB (publ) (”Bolaget”) fattar följande beslut:

  • Bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter,
  • Till ledamöter ska Fredrik Cappelen, Klas Johansson och Mattias Holmström väljas,
  • Fredrik Cappelen ska väljas till styrelsens ordförande,
  • Styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om SEK 500 000. Inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Nedan finns en kort presentation av Mattias Holmström. Information om Fredrik Cappelen och Klas Johansson finns tillgänglig på www.transcom.com.

Mattias Holmström

Födelseår: 1983

Nationalitet: Svensk 

Mattias Holmström arbetar som director på Altor Equity Partners AB. Därutöver är Mattias Holmström styrelseledamot i Meltwater Group. Mattias Holmström har en magisterexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. 

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88