Ändrat antal C-aktier i Transcom WorldWide AB (publ) under september 2016

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Sep 30th, 2016

Ändrat antal C-aktier i Transcom WorldWide AB (publ) under september 2016


Stockholm, den 30 september 2016

Transcom offentliggjorde idag att företagets aktiekapital uppgår till EUR 56 083 826,40, fördelat på 26 322 212 stamaktier med en rösträtt per aktie, samt 594 372 C-aktier, även dem med en rösträtt per aktie. Varje akties kvotvärde uppgår således till ca 2,08 euro.

Alla C-aktier är egna aktier som innehas av bolaget självt. Transcom innehar totalt 702 966 egna aktier (594 372 C-aktier och 108 594 stamaktier).

Under september månad 2016 har Transcom emitterat och återköpt 210 000 aktier av Serie C för eventuell leverans till deltagarna i långsiktiga incitamentsprogram (LTIP). Ytterligare information om LTIP 2016 finns i dokumentationen från årsstämman 2016, tillgänglig på www.transcom.com.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2016 kl 08:00 CET. 

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88