Ändrat antal stamaktier och C-aktier i Transcom WorldWide AB (publ) under april 2016

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Apr 29th, 2016

Ändrat antal stamaktier och C-aktier i Transcom WorldWide AB (publ) under april 2016


Stockholm, den 29 april 2016

Transcom meddelade idag att företaget har stämplat om 150 000 C-aktier till stamaktier under april månad. Följaktligen har Transcom nu 26 322 212 stamaktier med en rösträtt per aktie och 384 372 C-aktier, även dem med en rösträtt per aktie. Varken det totala antalet aktier eller röster har ändrats, endast fördelningen mellan stamaktier och C-aktier. Alla C-aktier är egna aktier som innehas av bolaget självt. Transcom innehar totalt 568 771 egna aktier (384 372 C-aktier och 184 399 stamaktier).

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88