Förändringar i Transcoms koncernledning

Profile picture for user transcom_admin
Transcom May 17th, 2016

Förändringar i Transcoms koncernledning


Stockholm, den 17 maj 2016

Transcom meddelade idag att dess Chief Operating Officer, Pär Christiansen, kommer att lämna företaget.

Operations-funktionen är av central betydelse för Transcoms framgång. Den har ansvar för att säkerställa att företagets globala verksamhet är effektiv och att resurserna används på bästa möjliga sätt. Funktionen är ny, och etablerades under 2015 för att säkra samordningen mellan verksamhetsstyrning och IT med målet att realisera skalekonomier. Den nya organisationen är nu upprättad, och är i behov av nytt ledarskap.

”Mycket positivt är på gång inom operations-området, och det är tydligt att det finns möjligheter att förbättra lönsamheten. För att säkerställa ett konsekvent genomförande och för att realisera den fulla potentialen, behöver vi göra förändringar när det gäller ledningen av funktionen. Till dess att en permanent lösning är på plats, kommer jag att ta ansvaret för funktionen”, kommenterade Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2016 kl 17:15 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88