Oberoende granskning av Transcoms italienska verksamhet är avslutad

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Dec 14th, 2016

Oberoende granskning av Transcoms italienska verksamhet är avslutad


Stockholm, den 14 december 2016

Som meddelades den 23 november 2016, har Transcom genomfört en oberoende granskning av den italienska verksamheten för att bekräfta att bolaget inte är kopplat till några oegentligheter i relation till den nu pågående utredningen av Roberto Boggio av en italiensk åklagare. Granskningen, som genomförts av en extern revisionsfirma specialiserad på oegentlighetsutredningar, har nu avslutats utan att ge några indikationer på att oegentligheter har begåtts av Transcom i relation till detta ärende.

Roberto Boggio är alltjämt avstängd från sina arbetsuppgifter som chef för region Kontinentaleuropa.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88