Roberto Boggio, chef för Transcoms region Kontinentaleuropa, har stängts av

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Nov 23rd, 2016

Roberto Boggio, chef för Transcoms region Kontinentaleuropa, har stängts av


Stockholm, den 23 november 2016

Transcom offentliggjorde idag att Roberto Boggio, chef för region Kontinentaleuropa, har blivit avstängd från sina arbetsuppgifter med omedelbar verkan. Roberto Boggio befinner sig för närvarande i husarrest, avvaktande en utredning av åklagare i Italien. Enligt den information vi har mottagit ingår inte Transcom i utredningen. Transcom genomför för närvarande en oberoende utredning av den italienska verksamheten för att bekräfta att bolaget inte är kopplat till några oegentligheter i detta ärende.

Johan Eriksson, Transcoms vd och koncernchef, går tills vidare in som tillförordnad chef för region Kontinentaleuropa.

Regionen kommer också att delas in i två delområden för att underlätta en effektiv ledning av de löpande produktionsaktiviteterna till dess att en permanent lösning har implementerats. Gianluca Gemma, regional CFO, kommer att ansvara för delområdet Central & Sydeuropa (Italien, Tyskland, Polen, Tunisien, Ungern, Kroatien och Serbien), medan Juan Brun, landschef Spanien & Portugal, kommer att ta ansvaret för delområdet Iberia (Spanien och Portugal).

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88