Transcom Holding AB informerar om förändringar i styrelsen

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Oct 23rd, 2019

Transcom Holding AB informerar om förändringar i styrelsen


Transcom Holding AB meddelar idag att Fredrik Nylander informerat styrelsen att han vill avgå från sitt styrelseuppdrag i bolaget med verkan från den 1 januari 2020, för att kunna fokusera på andra uppdrag. Styrelsen tackar Fredrik för hans bidrag under sin tid som styrelseledamot och önskar honom lycka till i framtiden.

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl.8 CET.

Pressmeddelande pdf