Transcom Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2019

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Feb 14th, 2020

Transcom Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2019


Transcom meddelar idag att bokslutskommunikén för 2019 finns tillgänglig på www.transcom.com, direktlänk här.

 

Presentation av resultatet för det fjärde kvartalet 2019

Transcom kommer att hålla en telefonkonferens för att presentera rapporten för det fjärde kvartalet kl 9:00 CET fredagen den 14 februari. Presentationsmaterialet kan laddas ner via denna länk och finns tillgängligt på https://se.transcom.com/sv/investor-relations. Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Samtalsinformation

Dag/tid: Fredagen den 14 februari 2020 kl 9:00 CET

Registreringslänk:  http://emea.directeventreg.com/registration/6352076

Observera: Vänligen registrera dig via länken senast 5-10 minuter före samtalet för att få telefonnummer och pinkod som behövs för att delta.

 

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 8 CET.

Pressmeddelande pdf