Transcom Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2020

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Feb 17th, 2021

Transcom Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2020


Highlights för fjärde kvartalet 2020

  • Omsättning ökade till 157,4 M€ (141,8)
  • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster ökade till 19,7 M€ (16,6)
  • EBITDA marginal exklusive jämförelsestörande poster ökade till 12,5% (11,7%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 M€ (21,2)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 3,6 (4,2)

Januari – december 2020

  • Omsättning ökade till 557,8 M€ (541,5)
  • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster ökade till 56,6 M€ (48,8)
  • EBITDA marginal exklusive jämförelsestörande poster ökade till 10,2% (9,0%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 50,3 M€ (51,4)

 

VD-kommentar

Stänger året med stark och lönsam tillväxt

Under det fjärde kvartalet växte omsättningen med 11 procent och EBITDA-marginalen ökade 0,8pp, bägge organiskt.  Den ökade omsättningen drevs främst av existerande kunder inom Handel & Tekniksektorn. Lönsamhetsförbättringarna drevs av ökade volymer, produktivitetsförbättringar, ett fortsatt skifte mot affärer med bättre lönsamhet och ökad near/offshore-leverans.

Vi har ett fortsatt starkt säljmomentum. Värdet av nya kontrakt under 2020 är tre gånger så stort som 2019 och flera nya kontrakt tecknades vid årets slut. Flera kontrakt gäller lösningar som stöttar kampen mot pandemin, exempelvis att bemanna COVID-hotlines för tyska och nederländska myndigheter samt att stötta Pfizer i Italien med distributionen av COVID-19-vaccin.

Under det fjärde kvartalet fortsatte vi vår near/offshore-expansion genom att kommunicera tre nya kontor: Bogota i Colombia för de nordamerikanska och spanska marknaderna, Zenica i Bosnien-Hercegovina för den tyska marknaden, och Malaga i Spanien för de nordiska och nederländska marknaderna. De nya kontoren beräknas vara klara för kunder under det första halvåret 2021.

Transcom leder Work-At-Home-revolutionen. Vi ser fortsatt stor efterfrågan på T:Anywhere, vår totallösning för att hantera digital rekrytering, utbildning, onboarding, och kundservicetjänster. I januari listades Transcom som ett av de tio främsta distansarbetesföretagen i Nordamerika.

2020 var ett år märkt av den globala pandemin. Våra prioriteringar att hålla våra anställda säkra och fortsätta leveransen till våra kunder, och över hälften av våra anställda arbetade hemifrån under pandemin. Samtidigt vände vi till att växa och ökade vår EBITDA-marginal 1,2 pp till 10,2% för helåret.

Transcom har ett starkt momentum och vår strategi är glasklar. Vi siktar på lönsam tillväxt genom kundfokus och operationell excellens, drivet av en stark kultur och starkt ledarskap. Och vi kommer att fortsätta stärka vårt digitala erbjudande, öka vår near/offshore-leverans och fortsätta skiftet mot väsande och lönsamma kundsegment.

Jonas Dahlberg, VD och koncernchef

 

Presentation av resultatet för Q4 2020

Transcom kommer att hålla en telefonkonferens onsdagen den 17 februari kl 9:00 CET. Presentationsmaterialet finns tillgängligt via denna länk och på https://se.transcom.com/sv/investor-relations. Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Samtalsinformation

Dag/tid: Onsdagen den 17 februari kl 9:00 CET

Registreringslänk: http://emea.directeventreg.com/registration/3358027

 

Observera: Vänligen registrera dig via länken senast 5-10 minuter före samtalet för att få telefonnummer och pinkod som behövs för att delta.

 

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 8 CET.

 

Q4 2020 rapport

Pressmeddelande pdf