Transcom Holding AB (publ): Brent Welch kommer att väljas in i Transcoms styrelse

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Dec 17th, 2019

Transcom Holding AB (publ): Brent Welch kommer att väljas in i Transcoms styrelse


Transcom Holding AB har nöjet att meddela att Brent Welch kommer att väljas in i Transcoms styrelse. Brent tillför djup kunskap inom försäljning och operativ expertis, vilket kommer att stötta Transcoms nästa fas av lönsam tillväxt.

Brent Welch har över 35 års erfarenhet av att leda globala verksamheter. Han tillbringade över tio års tid på Teleperformance, världens största outsourcingleverantör av kundservice, där han hade flera ledande positioner, bland annat global COO. Han har fått Tele-professionals utmärkelse Årets konsult och TMC:s Lifetime Achievement Award. Sedan 2017 driver Brent ett lednings- och strategikonsultföretag.

– Vi är mycket glada att någon så högkvalificerad som Brent Welch kommer attingå i vår styrelse. Hans djupa operativa erfarenhet av att driva kontaktcenter, och hans erfarenhet inom ledning och försäljning kommer bidra till att ta Transcom till nästa nivå, speciellt vad det gäller att växa vår verksamhet i Nordamerika , där hans insikter kommer att vara mycket värdefulla, säger Fredrik Cappelen, Styrelseordförande.

Transcom är ett globalt företag inom kundservice och kundnöjdhet med 27 000 medarbetare som täcker Europa, Nordamerika, och de globala engelsktalande marknaderna. De senaste två och ett halvt åren har Transcom markant förbättrat lönsamheten, utvecklat ett starkt digtalt erbjudande och växer nu inom attraktiva kundsegment såsom e-handel,  finansiella tjänster och logistik.

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019 kl.8 CET.

Pressmeddelande pdf