Transcom Holding AB (publ): COVID-19 uppdatering

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Mar 18th, 2020

Transcom Holding AB (publ): COVID-19 uppdatering


Transcom har två viktiga uppdrag under COVID-19-pandemin. Först och främst att hålla våra anställda säkra och att undvika ytterligare överföring av viruset. För det andra, att bidra till att hålla samhället igång.

Angående vårt första uppdrag, så implementerade Transcom under februari förebyggande åtgärder på alla kontor för att aktivt säkerställa våra anställdas säkerhet och förhindra ytterligare spridning av coronaviruset. Transcom diskuterade också proaktivt med nyckelkunder om kontinuitetsåtgärder i det fall ett betydande avbrott skulle uppstå.

Angående vårt andra uppdrag. I en situation där samhällen stänger ner och fysisk interaktion hålls till ett minimum är det viktigt att e-handel, finansiella tjänster, telekommunikation, teknik och logistiktjänster fortsätter att fungera. Vi hjälper till att göra det möjligt genom att leverera kundservice och teknisk support till våra kunders kunder, och vi kommer att fortsätta göra vårt yttersta för att fortsätta leverera dessa tjänster.

Transcom levererar kundservice på distans, genom 27 000 anställda i 50 anläggningar och som hemarbetande agenter, på tre kontinenter. Vår kundportfölj består till största del av företag som levererar tjänster utan fysiska interaktioner.

Vi upplever för närvarande en ökning av den totala efterfrågan på grund av COVID-19-pandemin, främst inom e-handel, men också inom telekommunikation och finansiella tjänster. Transcom har en mycket begränsade exponering för resesektorn. På kort sikt förväntar vi oss neutral eller positiv påverkan på den samlade efterfrågan av våra tjänster.

Transcoms största risk i denna pandemi är statliga regleringar, som påverkar personalnärvaro och produktionskapacitet på våra anläggningar. Vi kör för närvarande något under normal produktion på grund av störningar på Filippinerna, i Italien och Spanien.

Vi flyttar just nu volymer från våra anläggningar till leverans av hemarbetande agenter, för att öka vår flexibilitet och motståndskraft. Möjligheten att skifta till hemarbete beror på vilken typ av tjänst som levereras, den tekniska miljön och bredbandskapacitet.

Ovan generella uppdatering baseras på den nuvarande situationen och kan komma att ändras beroende på hur situationen utvecklas. Just nu är det för tidigt att bedöma den långsiktiga effekten på Transcom.

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020 kl.15:00 CET.

Pressmeddelande pdf