Transcom Holding AB (publ): Rapport för första kvartalet 2020

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda May 7th, 2020

Transcom Holding AB (publ): Rapport för första kvartalet 2020


Transcom meddelar idag att delårsrapporten för det första kvartalet 2020 finns tillgänglig på www.transcom.com, direktlänk här.

Presentation av resultatet för Q1 2020

Transcom kommer att hålla en telefonkonferens för att presentera rapporten för det första kvartalet 2020 torsdagen den 7 maj 2020 kl 9:00 CET. Presentationsmaterialet kan laddas ner via denna länk och finns tillgängligt på https://se.transcom.com/sv/investor-relations. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Samtalsinformation

Dag/tid: Torsdagen den 7 maj 2020 kl 9:00 CET

Registreringslänk:  http://emea.directeventreg.com/registration/3493863

Observera: Vänligen registrera dig via länken senast 5-10 minuter före samtalet för att få telefonnummer och pinkod som behövs för att delta.

 

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 8 CET.

Pressmeddelande pdf