Transcom Holding AB (publ): Rapport för tredje kvartalet 2019

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Nov 7th, 2019

Transcom Holding AB (publ): Rapport för tredje kvartalet 2019


Transcom meddelar idag att rapporten för det tredje kvartalet 2019 finns tillgänglig på www.transcom.com, direktlänk här.

 

Presentation av resultatet för det tredje kvartalet 2019

 

Transcom kommer att hålla en telefonkonferens för att presentera rapporten för det tredje kvartalet 2019 kl 9:00 CET torsdagen den 7 november. Presentationsmaterialet kan laddas ner via denna länk och finns tillgängligt på https://se.transcom.com/sv/investor-relations. Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Samtalsinformation

Dag/tid: Torsdagen den 7 november 2019 kl 9:00 CET

Registreringslänk:  http://emea.directeventreg.com/registration/3877155

 

Observera: Vänligen registrera dig via länken senast 5-10 minuter före samtalet för att få telefonnummer och pinkod som behövs för att delta.

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november kl. 8:00 CET.

Pressmeddelande pdf