Transcom Holding AB (publ): Rapport för tredje kvartalet 2020

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Nov 11th, 2020

Transcom Holding AB (publ): Rapport för tredje kvartalet 2020


Highlights för tredje kvartalet 2020

  • Omsättning ökade till 140,4M€ (130,5)
  • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster ökade till 15,3 M€ (10,6)
  • EBITDA marginal exklusive jämförelsestörande poster ökade till 10,9% (8,1%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 20,9 M€ (12,5)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 3,7 (4,3)

Januari – september 2020

  • Omsättning ökade till 400,4 M€ (399,6)
  • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster ökade till 36,9 M€ (32,2)
  • EBITDA marginal exklusive jämförelsestörande poster ökade till 9,2% (8,1%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 41,8 M€ (30,1)

 

VD-kommentar

Stärkt kurs mot lönsam organisk tillväxt

Under det tredje kvartalet växte omsättningen med 7,6% och EBITDA-marginalen ökade med 2,8pp, bägge organiskt. Den ökade omsättningen drevs främst av existerande kunder medan lönsamhetsförbättringarna drevs av en kombination av ökade volymer, produktivitetsförbättringar och ett fortsatt skifte mot affärer med bättre lönsamhet.

Vi har ett starkt säljmomentum och fortsätter att vinna nya kontrakt. Det uppskattade värdet av nya kontrakt i år är tre gånger så stort som föregående år. Det är framför allt Transcoms erbjudande till Handel & Tekniksektorn1 som driver stark tillväxt.

Vi ser en ökad efterfrågan på T:Anywhere, Transcoms lösning för permanent Work-At-Home-leverans. T:Anywhere erbjuder en totallösning för att hantera digital rekrytering, utbildning, onboarding, och kundservicetjänster. Lösningen har visat goda resultat vad gäller kund- och medarbetarnöjdhet samt kostnadseffektivitet. Dessutom uppfyller den alla relevanta kundservice-, sekretess- och säkerhetsstandarder. T:Anywhere erbjuder en kundservicelösning i världsklass, för alla branscher på alla marknader.

Vi fortsätter att utveckla våra digitala tjänster och blir belönade för våra prestationer. Den globala analytikerfirman ISG har utnämnt Transcom till ”Rising Star” globalt, och Ledare i Europa och Storbritannien inom digital kundservice.

Under kvartalet gick vi live med våra nya kontor i Tuzla, Bosnien-Hercegovina, och Kairo, Egypten. Från kontoret i Tuzla erbjuder vi tjänster på tyska på modersmålsnivå, medan kontoret i Kairo erbjuder fördelarna med kostnadseffektiva tjänster på flera språk. Vi fortsätter ompositioneringen mot kostnadseffektiva geografier och planerar att öppna flera nya kontor under kommande kvartal.

Transcom har påbörjat en resa mot lönsam tillväxt. Marknadsutsikterna är starka, drivna av ett accelererande skifte från fysisk till digital handel. Våra prioriteringar är kundfokus och operationell excellens, drivet av en stark kultur och starkt ledarskap.

 

Jonas Dahlberg, VD och koncernchef

 

1Handel & Logistik benämns numer Handel & Teknik

 

Presentation av resultatet för Q3 2020

Transcom kommer att hålla en telefonkonferens onsdagen den 11 november 2020 kl 9:00 CET. Presentationsmaterialet finns tillgängligt via denna länk och på https://se.transcom.com/sv/investor-relations. Presentationen kommer att hållas på engelska.

 

Samtalsinformation

Dag/tid: Onsdagen den 11 november kl 9:00 CET

Registreringslänk: http://emea.directeventreg.com/registration/9869364

 

Observera: Vänligen registrera dig via länken senast 5-10 minuter före samtalet för att få telefonnummer och pinkod som behövs för att delta.

 

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 8 CET.

Q3 2020 rapport

Pressmeddelande pdf