Transcom Holding AB (publ) utser Snejana Koleva till ny Chief Financial Officer

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Apr 23rd, 2020

Transcom Holding AB (publ) utser Snejana Koleva till ny Chief Financial Officer


Transcom meddelar idag att Snejana Koleva utsetts till ny Chief Financial Officer från och med den första september 2020.

- Jag är mycket glad att välkomna Snejana Koleva som CFO. Snejana har en bred internationell erfarenhet från finansiellt, strategiskt, och operativt arbete. Hennes erfarenhet som ekonomichef på ett företag där den operationella miljön är i världsklass är extra relevant för Transcom. Vi ser stor potential att öka vår lönsamhet ytterligare genom operationell excellens. Jag ser fram emot att med Snejanas stöd förverkliga den potentialen, säger Jonas Dahlberg, VD och koncernchef, Transcom.

- Det här är en fantastisk möjlighet att ha en betydande roll i att genomföra företagets strategi och driva förbättring och resultat i en snabbt föränderlig miljö. Jag är stolt och glad att acceptera rollen som CFO på Transcom, säger Snejana Koleva.

Snejana Koleva är idag ekonomichef för divisionen Rock Tools på Sandvik, där hon tidigare haft positionerna VP Strategy för Sandvik Mining & Rock Technologies och Business Development Manager inom affärsområdet Mining & Business Area Construction. Innan Snejana började på Sandvik år 2013 arbetade hon som Engagement Manager på McKinsey & Company. Snejana har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt en civilekonomexamen från University of National and World Economy i Sofia, Bulgarien.

 

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl.8 CET.

Pressmeddelande pdf