Transcom Holding AB: Transcom offentliggör prospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Dec 3rd, 2018

Transcom Holding AB: Transcom offentliggör prospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm


Transcom Holding AB (publ) (”Transcom” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende notering av Bolagets seniora säkerställda obligationer om 180 miljoner euro (ISIN SE0010832071) (“Obligationerna”) som emitterades den 22 mars 2018. Obligationerna löper till och med mars 2023 och har en fast ränta om 6.500 procent per år.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.transcom.com och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Bolaget avser att, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om notering av de nya obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel på Nasdaq Stockholm beräknas bli omkring den 5 december 2018.