Transcom planerar att flytta verksamheten i Umeå till Eskilstuna

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Sep 20th, 2017

Transcom planerar att flytta verksamheten i Umeå till Eskilstuna


Umeå, den 20 september 2017

Transcom Sverige (Transcom) har under förmiddagen den 20 september tyvärr tvingats informera lokala fackliga representanter om en planerad nedläggning av företagets kontor i Umeå, i kombination med en flytt av verksamheten till Eskilstuna. Nedläggningen av verksamheten i Umeå är ett resultat av att Transcom behöver minska kostnaderna i Sverige och minska antalet kontor från sex till fem stycken.

Om den planerade nedläggningen genomförs kommer samtliga anställda på Transcom i Umeå att varslas. De anställda kommer i samband med detta att erbjudas anställning på Transcoms anläggning i Eskilstuna. Personalen kommer också att erbjudas olika former av rådgivning och stöd i samarbete med bland annat Trygghetsrådet. Totalt cirka 250 anställda och 30 konsulter berörs.

Transcom inleder förhandlingar med Unionen den 27 september. Organisationsförändringen förväntas träda i kraft den 1 maj 2018.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:
Henrik Olsson, landschef Transcom Sverige

Telefon: 070-776 80 88

E-post: henrik.olsson@transcom.com