Transcom planerar nedläggning av verksamhet i Karlskoga

Transcom Mar 19th, 2018

Transcom planerar nedläggning av verksamhet i Karlskoga


Transcom Sverige har tvingats informera lokala fackliga representanter om en nedläggning av företagets kontor i Karlskoga.

Drygt 300 Transcom-anställda berörs av stängningen, utöver dessa berörs även ca 45 inhyrda konsulter. Målet är dock att så många anställda som möjligt ska flytta med till Transcoms verksamhet i Örebro, där det finns ett ökat behov av arbetskraft.

Den personal som väljer att inte flytta med till Örebro kommer att erbjudas olika typer av stöd i samarbete med den lokala Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet.

Kontoret i Karlskoga kommer att stänga senast den sista december 2018.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Henrik Olsson, vd Transcom Norden
Telefon: 070 776 80 02
E-post: henrik.olsson@transcom.com