Transcom publicerar proformasiffror enligt den nya strukturen för segmentrapportering

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Apr 7th, 2016

Transcom publicerar proformasiffror enligt den nya strukturen för segmentrapportering


Stockholm, den 7 april 2016

Transcom WorldWide AB (publ) offentliggjorde idag proformasiffror (se bifogad PDF) enligt den struktur för segmentrapportering som infördes i det första kvartalet 2016, och som reflekterar tidigare meddelade förändringar, beskrivna nedan. Denna förändring påverkar endast segmentuppdelningen, och ändrar inte Transcomkoncernens tidigare rapporterade konsoliderade resultat.

Som tidigare meddelats bedrivs Transcoms globala verksamhet numera inom tre regioner, i tillägg till organisationen för Latinamerika, som för närvarande genomgår en strategisk översyn: Nordeuropa, Kontinentaleuropa, samt Engelskspråkiga marknader och APAC.

  • Regionen Kontinentaleuropa förenar Transcoms verksamhet i Spanien och Portugal med den tidigare regionen Central- & Sydeuropa (utom Storbritannien).
  • Regionen Engelskspråkiga marknader och APAC integrerar verksamheten i Storbritannien med den tidigare regionen Nordamerika och Asien/Stillahavsområdet.
  • Region Nordeuropa är oförändrad.
  • Transcoms tillgångar i Latinamerika, som genomgår en strategisk översyn, kommer att skötas separat.

Dessa anpassningar kommer att ytterligare effektivisera Transcoms globala verksamhet, och fokusera de organisatoriska resurserna mot prioriterade tillväxtområden.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88