Transcom slutför avyttringen av verksamheten i Peru

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Jan 9th, 2017

Transcom slutför avyttringen av verksamheten i Peru


Stockholm, den 9 januari 2017

Transcom WorldWide AB (publ) meddelade idag att bolaget framgångsrikt har slutfört avyttringen av dess verksamhet i Peru för ett aktievärde om 1,0 miljon euro till BPO Consulting S.A.C.

Efter stängningen av Transcoms kontaktcenter i Colombia under det första kvartalet 2016 och avyttringen av den peruanska verksamheten, utgör Transcoms anläggning i Concepción, Chile, bolagets enda återstående tillgång i Latinamerika. Som tidigare meddelats, utvärderar Transcom strategiska alternativ för den latinamerikanska verksamheten, eftersom bolaget har valt att fokusera på andra marknader.

”Den makroekonomiska utvecklingen under de senaste åren har negativt påverkat möjligheten att med lönsamhet leverera tjänster till kunder i Spanien från offshorecenter i Latinamerika, och Transcom är en liten aktör på den inhemska latinamerikanska marknaden. Vi har därför valt att fokusera på andra marknader, där vi ser större potential för att skapa lönsam tillväxt”, säger Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88