Transcom WorldWide AB (publ): Årsredovisning 2015

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Apr 6th, 2016

Transcom WorldWide AB (publ): Årsredovisning 2015


Transcom meddelar idag att årsredovisningen för 2015 nu finns tillgänglig på www.transcom.com.

I år ersätter webbplatsen 2015.transcom.com årsredovisningens traditionella framvagn, och summerar viktiga punkter från 2015 (engelska). Här hittar du även medarbetar- och hållbarhetsrapporten.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88