Transcom WorldWide AB (publ): Årsredovisning 2016

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Apr 5th, 2017

Transcom WorldWide AB (publ): Årsredovisning 2016


Transcom meddelar idag att årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på www.transcom.com.

Webbplatsen 2016.transcom.com offentliggjordes också idag, och summerar viktiga punkter från 2016 (engelska). Här hittar du även medarbetar- och hållbarhetsrapporten.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88