Transcoms dotterbolag Transvoice tecknar avtal med Stockholms Läns Landsting

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Jun 14th, 2016

Transcoms dotterbolag Transvoice tecknar avtal med Stockholms Läns Landsting


Stockholm, den 14 juni 2016

Efter Sveriges största offentliga upphandling av tolktjänster står Transvoice, ett helägt dotterbolag till Transcom, som vinnare och tecknar därmed förnyat avtal med Stockholms Läns Landsting. Kontraktsvärdet uppgår till ca 250-300 Mkr över två år, och innebär en viss omsättningsökning. Därefter har Landstinget en option på att förlänga avtalet ytterligare upp till två år. Det potentiella kontraktsvärdet är m a o 500-600 Mkr.

Transvoice har levererat tolktjänster till Stockholms Läns Landsting i över 20 år och får nu förnyat förtroende i Sveriges största tolkavtal. Transvoice tilldelades avtalet redan i januari 2016, men beslutet blev föremål för överprövning. Det nya avtalet ger förutsättningar att ytterligare öka Transvoices omsättning och uppdragsvolym till landstinget.  Behovet av tolktjänster har ökat kraftigt, inte minst som ett resultat av det senaste årets stora asylinvandring.

”Vi är mycket glada och stolta över att än en gång få förtroendet att bli förste leverantör till landstinget. Vi ser fram emot att fortsätta vårt mycket goda samarbete under kommande avtalsperiod”, säger Jonas Ahlstedt, vd i Transvoice Sweden AB.

Transvoice är marknadsledande i Sverige inom tolktjänster. När en myndighet eller ett företag har kontakt med en icke svenskspråkig klient eller kund, hjälper Transvoices personal till att överbrygga språkbarriären.

Företaget utför dagligen tusentals tolk- och översättningsuppdrag till offentlig sektor, men också till privata företag. 

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Ahlstedt, vd i Transvoice
Telefon: +46 70 798 25 00

Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom
Telefon: +46 70 776 80 22

Stefan Pettersson, kommunikationschef Transcom
Telefon: +46 70 776 80 88

Om Transvoice

Transvoice är Sveriges äldsta och största tolk- och språktjänsteföretag, med 120 anställda och en årlig omsättning om ca 250 Mkr. Med ett nätverk av ca 4 000 tolkar är företaget ledande inom tolk- och språktjänster i Sverige. Transvoice var först i Sverige med att erbjuda tolktjänster med egen anställd tolkpersonal från callcenters. Transvoice är ett helägt dotterbolag till Transcom.

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 52 anläggningar i 21 länder, som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.