Transcoms presentation av resultatet för det andra kvartalet 2016

Profile picture for user transcom_admin
Transcom Jul 12th, 2016

Transcoms presentation av resultatet för det andra kvartalet 2016


TISDAGEN den 19 juli, 10:30 (CET) / 09:30 (GMT)

Närvarande:

Johan Eriksson – Vd och koncernchef

Ulrik Englund – CFO

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens
kl 10:30 CET (09:30 GMT) tisdagen den 19 juli 2016, med anledning av delårsrapporten för det andra kvartalet 2016, som offentliggörs kl 08:00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska. Det finns även möjlighet att delta via webcast.

Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig på www.transcom.com.