Amal Ismail Jun 28th, 2019

3 anledningar till varför du borde använda dig av en virtuell assistent


Skillnaden mellan en virtuell assistent och en virtuell agent

Många företag har nått så stora framgångar med AI att de konstant söker nya områden där de kan utnyttja och nå maximalt värde från AI. Såväl virtuella agenter som virtuella assistenter är AI-applikationer som företag kan använda sig av för att automatisera sina interna affärsprocesser, men de blandas ofta ihop så vi inleder med att reda ut skillnaden mellan dem. 

Virtuell agent

Virtuella agenter (chatbots) är automatiserade program som används för att interagera med människor via text eller röst. Det är en AI-driven programvara som i regel används av företag för att berika dess kundservice. Chatbotar har en avgörande roll i kundservice, där de används som ett informationsupptagningsverktyg. De virtuella agenterna interagerar med kunderna och besvarar deras frågor.

Virtuell assistent

En virtuell assistent är istället ett program som hjälper en (mänsklig) agent att utföra enklare arbetsuppgifter. Virtuella assistenter kan liknas vid personliga assistenter som exempelvis påminner oss om saker vi måste göra eller söker information åt oss eller formulerar enklare texter. 

Orsaker till varför ditt företag bör införa en virtuell assistent

1. Du vill spara tid

Tiden tycks aldrig räcka till och mindre uppgifter som att svara på viktiga e-postmeddelanden eller skicka fakturor tar mycket tid från de huvudsakliga uppgifterna. Implementerandet av virtuella assistenter tillåter företaget att fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter, och man kan fokusera mer på värdeskapande och inkomstbringande uppgifter. Några exempel på när det en virtuell assistent kan spara tid åt ditt företag:

  • Du har en specifik uppgift som är väldigt tidskonsumerande och som du helst inte skulle vilja avsätta din personal till. 

  • Du har uppgifter som du inte vet hur du ska utföra. 

  • Det finns aktivitetsområden som du skulle vilja inkludera i din verksamhet men som du inte har tid att arbeta med själv. 

2. Du vill spara pengar

Personalbudget är alltid en stor utgift, och att använda sig av en virtuell assistent som ett komplement till dina anställda är en kostnadseffektiv lösning. En virtuell assistent behöver exempelvis inget kontor och du behöver inte betala övriga kostnader som är relaterade till en fast tjänst.

3. Ditt företag blir mer flexibelt

Bedriver du en internationell verksamhet så har du därmed kunder i flertalet tidszoner och det optimala är så klart om en sådan kundservice har möjlighet att erbjuda support under timmar på dygnet som passar respektive tidszon. En stor fördel med en virtuell assistent är att de kan hjälpa till med uppgifter under timmar på dygnet när din ordinarie personal inte jobbar.

På Transcom arbetar vi förutom med virtuella assistenter även med virtuella agenter. För mer information om någon av dessa AI-teknologier, kontakta oss! Läs dessutom vårt blogginlägg om virtuella agenter: Hur virtuella agenter kan minska kostnaderna för din kundservice.

 

Dela Skicka till en vän