Profile picture for user amal.ismail
Amal Ismail Jun 28th, 2019

Bra service = fler kunder


Alla vill ha nöjda kunder, och kunderna kan bli ännu nöjdare om man säljer in till dem på rätt sätt. Här är några tips på hur en väl anpassad kundservice påverkar nykundsförsäljningen.

Anställ rätt personer

Se till att anställa personer som har en naturlig och positiv inställning till både kundservice och försäljning. Några personliga drag man bör leta efter är att de är driftiga och initiativrika med en tydlig resultatinriktning. Du vill anställa personer som vill driva företaget framåt och som själva gärna kommer med idéer och förslag om förbättringar. 

Personerna du anställer bör också vara duktiga på att övertyga kunderna om att de inte är ute efter att pracka på dem onödiga produkter, utan att det istället handlar om att erbjuda rätt tilläggsprodukter och uppgraderingar som i slutändan kommer att gynna dem. De bäst lämpade personerna är också naturligt serviceinriktade.

Utbilda personalen

Försäljning bör vara en naturlig del även inom servicearbetet och de som arbetar inom kundservice bör ha en säljande profil och till viss del agera säljare. Alla ska ha en säljande profil, vara lite skämtsamma och ha en säljarkänsla. De ska samtidigt vägleda kunden och det ska inte kännas som att de säljer. Försäljning bör tidigt vara en naturligt integrerad del av personalens utbildning som sedan konstant återkommer. 

Ett senare steg i personalens personliga utveckling är att implementera gamification som är en metod för att öka engagemanget och motivationen hos medarbetare som arbetar med kundservice. Läs mer i vår guide: 7 saker som gamification kan göra för din kundservice. 

Mät era framgångar

Idag är det viktigare än någonsin att samla in och analysera användbar statistik. Kundservice har alltid haft en grund i att sätta upp tydliga mål, mäta resultatet och sedan följa upp det. Speech analytics används exempelvis för att analysera inspelade samtal. Man samlar sedan in kundinformation för att förbättra företagets kommunikation och framtida interaktioner. Man diskuterar och analyserar ämnet och det vägs sedan mot talets känslomässiga karaktär och mängden av- och förekomsten av tal kontra icke-tal under interaktionen. 

Den här metoden kan identifiera kostnadsdrivare och trendanalyser samt identifiera styrkor och svagheter med processer och produkter, och samtidigt hjälpa till med att förstå hur marknaden uppfattar erbjudanden. Mät effekterna av Speech Analytics för att se om det finns outnyttjad försäljningspotential där och för att vidareutbilda dina medarbetare. 

För att läsa mer om nykundsförsäljning och de andra bastjänster som vi på Transcom erbjuder så kolla in: 5 tjänster som kan lyfta din kundservice.

Dela Skicka till en vän