Profile picture for user amna.kodzaga
Amna Kodzaga Jan 29th, 2020

Hög kvalitet med ordentlig uppföljning


Hög kvalitet med ordentlig uppföljning

Något som gör att vi sticker ut från mängden är att vi aldrig missar en uppföljning. På så vis säkerställer vi att kundservicen alltid håller kvalitet och effektivitet på en hög och stadig nivå.

Det gäller att ha tydliga processer för att kunna ha resultat som är hållbara över tid. Vi genomför uppföljning av allt utfört arbete, såväl internt som mot partners. Dels genom att övervaka enskilda resultat i realtid, men också genom att i efterhand analysera resultat i sin helhet.

För att genomföra bra uppföljningar använder vi en mängd system som är inställda på att påkalla uppmärksamhet på vissa typer av avvikelser. Där har vi tre grundkomponenter för att kunna skapa en effektiv och framgångsrik uppföljning.

1. Målorientering
Våra mätverktyg gör att varje agent kan ha en klar uppfattning på vad som förväntas av hen. Samtidigt sätts mål på fler nivåer, för bland annat uppdrag, kund och partner i stort. På så vis kan vi snabbt se vilka delar som levererar och vilka som behöver finslipas.

2. Reaktionstid
Kort reaktionstid på ett eventuellt farthinder gör att vi snabbt kan vara på spåret igen. Det gäller att plocka upp det i tid och justera det direkt för att undvika att det påverkar effektiviteten.

3. Aktivitet
Det gäller att granska och analysera för att kunna ta fram förbättringsområden. Varje del är kopplad till en aktivitet som hjälper oss att kunna ta fram orsaken till en avvikelse. Då kan vi ta reda på hur vi ska åtgärda det och ta fram vilka resultat vi kan förvänta oss av åtgärden.

Ni bestämmer
Uppföljningarna utgår från vår partners strategiska målsättningar ner till medarbetarnas individuella mål. Med en förbättrad uppföljning av målsättningar och kvalitet har vi kunnat visa på en ökad engagemangsgrad och trivsel hos personalen som i sin tur ger en ökad vinst för vår partner. Det gäller att löpa linan ut.


Kontakta oss idag! Transcom

Dela Skicka till en vän