2021 News

AllaRegulatoriska
17 February 2021

Transcom Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2020

■ Regulatoriska

Highlights för fjärde kvartalet 2020 Omsättning ökade till 157,4 M€ (141,8) EBITDA exklusive jämförelsestörande poster ökade till 19,7 M€ (16,6) EBITDA marginal exklusive jämförelsest...

Läs mer


Helene Ruda

Head of Group Communications

+46 70 311 75 60

helene.ruda@transcom.com