Anbudet INPS – Equitalia Contact Center Service

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda May 6th, 2019

Anbudet INPS – Equitalia Contact Center Service


INPS General Direction Office har efter två års överläggning tilldelat uppdraget INPS Contact Center – Equitalia till en ny grupp tjänsteleverantörer. Efter att ha gått igenom offerterna tillsammans med jurister och prissättningsexperter har det joint venture Transcom ingår i, Covisian, beslutat sig för att överklaga beslutet. Gruppen finner det vinnande budet orealistiskt givet det tekniska erbjudandet och prissättningen. Överklagan lämnades in fredagen den 3 maj.

Transcom är fast övertygad att det bud som Covisian joint venture har lämnat in är bättre positionerat att leverera tjänsten ur ett tekniskt,  servicenivå och personalresursperspektiv.

Pressmeddelande i pdf