Transcom Holding AB (publ) publicerar investerarpresentation

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Mar 13th, 2020

Transcom Holding AB (publ) publicerar investerarpresentation


EJ FÖR DISTRUBITION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL EN PERSON SOM DEFINIERAS SOM EN ”U.S. PERSON”, ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESS RELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

 

Transcom Holding AB (publ) (”Transcom”) har fört diskussioner med investerare på konfidentiell basis och publicerar idag en investerarpresentation med affärsuppdatering och strategiska prioriteringar, viktiga kredithöjdpunkter och nyckeltal, efter att ha avslutat dessa diskussioner.

Investerarpresentationen kan laddas ner här och finns tillgänglig på https://se.transcom.com/sv/investor-relations.

 

Denna information är sådan information som Transcom är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020 kl. 17:20 CET.

Pressmeddelande pdf