Transcom kommenterar Moodys nedgradering

Profile picture for user helene.ruda
Helene Ruda Mar 22nd, 2019

Transcom kommenterar Moodys nedgradering


Moody’s Investors Service (Moody’s) har sänkt Transcom Holding AB:s koncernkreditbetyg (CFR) till B3 från B2 och probability of default rating (PDR) till B3-PD från B2-PD. Utsikterna för ratingen är stabila. Moodys rating drivs huvudsakligen av en större än förväntad omsättningsnedgång och högre än prognostiserade operativa omstruktureringskostnader samt att Transcoms likviditet påverkas negativt av omstruktureringskostnader, rörelsekapital och förvärv.

Även om sänkningen är en besvikelse pekar Moodys på mildrande effekter; Transcoms starka europeiska position, dess goda historia vad gäller kostnadsbesparingar, det globala fotavtrycket med off- och nearshoreleverans som ger möjlighet att betjäna internationella kontrakt, sin trogna kundbas av blue-chip-kunder, såväl som de positiva trenderna för den europeiska CRM-industrin.

Moodys noterar också faktorer som kan leda till en höjning; att Transcom återvänder till en hållbar tillväxt över en längre tid samtidigt som kund- och branschdiversifieringen förbättras, att företaget förbättrar de av Moodys justerade EBITA marginalerna, att den justerade bruttoleveragen faller på en hållbar basis och att likviditetspositionen är fortsatt tillräcklig.

– Även om vi är besvikna över Moodys beslut håller vi helt med om de faktorer de anser ha mildrande effekter. Att ha lämnat olönsamma kontrakt och effektiviserat organisationen har inneburit en nedgång i top-line och ökade extraordinära kostnader. Vi kan dock redan i resultatet för det fjärde och sista kvartalet 2018 se att dessa investeringar har lönat sig och vi är säkra på att en fortsättning på denna trend kombinerat med framgångsrika företagsköp kommer att stärka Transcoms resultat. På den grunden ser vi fram emot att förbättra kreditratingen under 2019, säger Michael Weinreich, President & CEO Transcom.

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl.8 CET.

Pressmeddelande pdf