Upptäck nya sätt att driva tillväxt

Kundservicespecialister utbildade för att kunna erbjuda den bästa produkt- tjänste- och varumärkesupplevelsen för våra kunders kunder

KONTAKTA OSS

Förvärva nya kunder kostnadseffektivt och bygg starka kundrelationer som grund för framtida interaktioner

KONTAKTA OSS

Bygger kundrelationer, identifierar kundens behov under alla typer av interaktioner, och vidtar lämpliga åtgärder för att tillgodose dem

KONTAKTA OSS

Förhindrar kundtapp och maximerar kundens lojalitet

KONTAKTA OSS

Supportmodeller med allt från de enklaste frågorna till mer komplexa supportscenarier

KONTAKTA OSS

Tidiga påminnelsetjänster om fakturor och betalningar

KONTAKTA OSS

Konsulttjänster för att förbättra kundresan för våra kunders kunder

KONTAKTA OSS

Virtuella agenter
En virtuell agent kan hjälpa både kunden och kundtjänstagenten att få mer gjort på mindre tid. Fördelarna med virtuella agenter sträcker sig från mer flexibla öppettider till att sänka svarstider och sparar värdefull tid för mänskliga agenter som de istället kan lägga på de samtal där de behövs mest. Smart användande av virtuella agenter kan både reducera kostnader och förbättra kundupplevelsen.

Eftersom virtuella agenter spelar en nyckelroll i den digitala transformationsagendan är tekniken nödvändig för framtidsinriktade leverantörer av kundtjänst:

- Virtuella agenter kan sänka de totala kundservicekostnaderna med upp till 20%*, genom minskade samtalsvolymer, förbättrad samtalslängd och omfördelning av personalresurser för att fokusera på
kvalitet i interaktioner med högt värde.

- De kan eliminera mänskliga fel i transaktionsförfrågningar.

- Smart användning av virtuella agenter kan förbättra kundupplevelsen genom mer flexibla öppettider, lägre responstider och mer anpassade svar genom att bättre utnyttja kunddata och kontextuell information.

- Slutligen kan virtuella agenter hjälpa till att öka intäkterna genom att stödja kunderna i köpprocessen. Att ha virtuell agentstöd med realtidsrekommendationer i kundförvärv och mer/korsförsäljning möjliggör en mer effektiv process. 

* För företag som använder omfattande chatt och meddelanden för kundservice som har implementerat hela uppsättningen virtuella agentfunktioner i en flerspråkig miljö.

KONTAKTA OSS

Robotic Process Automation
Robotic Process Automation, RPA, är en teknik som automatiserar manuella processer. Robotarna är experter på att automatisera och standardisera repetitiva uppgifter och rutinarbete mellan olika system. De härmar mänskligt beteende genom att interagera med system på samma sätt som en människa dvs via användargränssnittet - på så sätt behöver inte underliggande system förändras för att man ska kunna automatisera en arbetsuppgift. Det betyder att de mänskliga agenterna kan lägga sin tid på mer värdefulla uppgifter samtidigt som kvalitén i arbetet går upp.

Digital transformering är på agendan för de flesta företagen då hårdvara och mjukvara blir snabbare, billigare och mer sofistikerade. Det uppstår spännande möjligheter att införa en digital arbetskraft. Robotic Process Automation automatiserar och standardiserar repetitiva uppgifter och rutinarbete mellan flera system genom att efterlikna mänskligt beteende. Det distribueras ovanpå nuvarande IT-system och använder samma användargränssnitt som människor, vilket gör det icke-påträngande.

RPA fungerar bäst om de relaterade processerna är standardiserade, algoritmiska och följer specifika regler. I områden där mänskliga beslut eller kognitiva förmågor krävs, kan RPA förstärka möjligheterna för agenter, mänskliga eller virtuella, stödja i att hämta och uppdatera information över flera system. Med RPA kan ditt företag:
 

- Förverkliga kostnadsbesparingar genom att minska behovet av mänsklig arbetskraft och fokusera på arbetskraften till mer komplexa aktiviteter som bidrar med värde för kunderna.
 

- Minska väntetider genom att hantera upprepade uppgifter som har hög volym, dygnet runt utan mänsklig interaktion.
 

- Överbrygga integrationsutmaningar genom att skapa automatiska korsapplikationsprocesser där integration tidigare inte var möjlig eller för dyr, även om applikationslandskapet ofta förändras.
 

- Öka kvaliteten med extremt hög konsistens och noggrannhet. Fel som leder till ekonomiska konsekvenser eller negativ kundnöjdhet kommer att minimeras. RPA arbetar cirka 20 gånger snabbare än en mänsklig arbetare.

KONTAKTA OSS

Interaction analytics
I Interaction analytics fångas, konsolideras och konverteras alla interaktioner med kunder, oavsett det är från tal, epost eller chatt, till data som analyseras för insikter. Att kunna agera på dessa insikter ger många fördelar, såsom förbättrad kundnöjdhet, mer effektiva samtalstider, merförsäljning och mindre kundtapp.

Enastående kundservice är synonymt med förmågan att förstå och interagera med kunderna. Smart användning av interaktionsdata blir allt viktigare för att snabbt och exakt förstå individuella behov. Interaction analytics har framkommit som den ledande lösningen för att stärka kundens insikt och upptäcka nya initiativ med hög effekt för serviceförbättringar.

Möjligheten att analysera big data för djupare insikter och förbättringar av kundupplevelsen, får snabbt dragkraft. Det verkliga värdet ligger i att strukturera massiv data från flera källor och ta reda på vad de kan användas för. Resultaten är vanligtvis riktade utifrån att generera insikter inom fyra fokusområden: 

 - Förbättra kundupplevelsen

 - Förbättra försäljningsprestanda

 - Begränsa churn i kundbasen

 - Stärka prestationshantering.

 

Att agera utifrån insikten från Interaction analytics kommer vanligtvis att ge fördelar som:


- Förbättrad NPS/CSAT från att identifiera och spåra insikter om kundernas reaktioner på den tillhandahållna tjänsten och förutsäga beteende och åtgärder relaterade till en inkommande interaktion.

- Förbättrad AHT och FCR genom att analysera interaktioner med höga handtider och upprepade samtal, finjustera processer, ändra svarsmönster eller tillämpa automatisering kan utgöra tydliga fördelar.

- Ökade försäljningsresultat genom att ge säljteam typiska kundundersökningar, triggers, reaktionsmönster eller avsikter relaterade till olika produkter och tjänster.

- Minskade klagomål och missnöje genom att identifiera och eliminera villkor och förare relaterade till kundens smärtapunkter.

- Minskat antal samtal genom att identifiera och kategorisera samtalstyper och skäl.

- Minskad churn genom att identifiera riskutlösare och initiera proaktiva åtgärder för att minska dem.

KONTAKTA OSS

Conversational & Digital channels
En generation som omdefinierar kundtjänst har framkommit. De föredrar självbetjäning och textmeddelanden framför telefonsamtal, de vill ha snabbare problemlösning och vill ha möjligheten att ansluta till valfria enheter när som helst. Vårt erbjudande Conversational and Digital channels syftar till att betjäna kunden i deras specifika kontextuella resa, genom relevanta kanaler som är anpassade till kunden.

Conversational commerce möjliggör en relation med kunden genom att ansluta chatt, meddelanden, sociala applikationer och AI-teknik som mikrobots till en användarupplevelse.

Med det senaste tillägget av WhatsApp - Business finns möjligheheten för för utgående samtal och marknadsföringsfunktioner i konsumentens mobila livsstilsmiljö.

Live chat möjliggör ny affärsutveckling och konsumentdialoger. Live chat kan vara en traditionell webbchatt som finns på er hemsida och mobilapp.

KONTAKTA OSS

Gamification
Gamification, eller spelifiering, kombinerar känslan av att spela ett spel med företagsinformation eller en annat icke-spel-sammanhang. Spelifiering i kontaktcenter används ofta för att göra utbildning och e-utbildning till en rolig upplevelse som motiverar de anställda i interaktion, lojalitet och engagemang men också prestanda.

Gamification handlar om att använda spelmekanismer och sätta det i ett sammanhang som inte alls handlar om spel – utan som till exempel verksamhetens IT, transport, företagsutveckling eller utbildning.

Det här kan gamification göra för din kundservice:

- Onboarding: öka inlärningstiden och få in den nyanställda snabbare i arbete.

- Försäljning: personalen blir snabbt uppdaterade om nya lösningar och säljtekniker.

- Utveckling: din personal lära sig nya färdigheter, presterar bättre och ökar engagemanget på ett modernt och roligt sätt. 

- Mätbara resultat: din personal kan följa sin egen utveckling i kombination medföretagets resultat.

- Rekrytering: gamification är ett roligt sätt att öka intresset för ditt företaget, samtidigt som ni framstår som moderna och i framkant.

- Teamkänsla: gamification möjliggör att hela gruppen avancerar framåt mot nya kunskaps-och kvalitetsnivåer.

- Ledarskap: medarbetarna får positiv feedback regelbundet baserat på konkreta och jämförbara resultat.

Transcom kan hjälpa till att definiera din gamificationstrategi, välja och utvärdera lämpliga leverantörer, hjälpa till med implementation och underhåll.

 

KONTAKTA OSS

Leveransmodeller

Oavsett var i världen dina kunder finns eller vilket språk de talar, kan Transcom skapa smartare upplevelser genom vår solida, klientfokuserade struktur och omfattande leveransmodeller.

Våra konsekventa och kostnadseffektiva leveransmodeller skapar en enastående upplevelse för både kunder och medarbetare.

Till den engelsktalande delen av världen levererar vi tjänster via onshore, offshore och ett omfattande nätverk av hemarbetande agenter.

I Europa erbjuder vi onshore-, nearshore- och flerspråkiga leveranser, samt tjänster som är skräddarsydda för små och mellanstora företag.